Toestemmingsformulier Waalsprong Verloskundigen

Volgens AVG vragen wij hierbij toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens ten behoeve van de zorgverlening rondom de zwangerschap, bevalling en het kraambed.

  • E-mail voor praktijk- en zorg gerelateerde mails
  • Andere zorgverleners, valt onder WGBO:

* Gynaecoloog
* Klinisch Verloskundige
* Echoscopist
* Apotheek
* Huisarts
* Kinderarts
* Consultatiebureau
* Kraamzorg

  • CIB (Centrale Intake Bespreking; uitzetten zorgpad met gynaecoloog en collega-verloskundigen binnen het verloskundig samenwerkingsverband in de regio) met toestemming om een enquete te versturen ten behoeve van kwaliteitsverbetering
  • Perined (Landelijke databank waarin zorginhoudelijke gegevens worden geregistreerd ten behoeve van kwaliteitsverbetering)
  • Peridos (Landelijke databank waarin de gegevens over prenatale screening worden geregistreerd ten behoeve van kwaliteitsverbetering)
  • Vecozo/zorgverzekeraar (Systeem om de zorg te declareren bij de zorgverzekeraar)
  • Praeventis/RIVM (Registratie van RIVM van bloedgroep en aanwezigheid antistoffen)
  • PREM zorgevaluatie vragenlijst
  • Wetenschappelijke studies (Voor elke eventuele studie wordt mondeling nogmaals om je toestemming gevraagd)
  • Geboortekaartjes in spreekkamer op prikbord